Administratius

Tomàs Mauri Assessors, SL disposa per a una major comoditat dels nostres clients d’un department de gestió i tramitació de documents relacionats amb qualsevol Administració.

Tipus de Serveis:

  • Mediació en trànsit.
  • Mediació amb estrangeria.
  • Permís d’armes i llicències de caça i pesca.
  • Administració i Constitució de Comunitats de Veï.