Srta. Isabel Tomàs Mauri

tomasmauri@economistes.com    isa@tomasmauri.cat

  • Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses.
  • Diplomada en Ciències Empresarials.
  • Màster en Fiscalitat.
  • Diploma de Postgrau d’Auditoria de Comptes.
  • Màster en Assessoria Jurídica d’Empreses.
  • Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Diploma de Mediador d’Assegurançes Titulat.
  • Col·legiada núm. 11060 del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
  • Gestora Administrativa col.legiada núm. 220 del Col.legi de Gestors Administratius de Tarragona.