Fiscal-Comptable

A Tomàs Mauri Assessors, SL creiem que l’assessor fiscal-comptable no només s’ha de limitar ha assegurar el cumpliment de les obligacions tributàries de l’empresa i de particulars, sinó que a més ha de tenir un perfecte coneixement de l’activitat desenvolupada pels nostres clients, per poder facilitar-li una adecuada planificació fiscal i comptable que li suposi el màxim estalvi econòmic-fiscal posible.

Tipus de Serveis:

  • Direcció i Administració d’Empreses.
  • Assessorament a l’empresa amb caràcter permanent.
  • Informes periòdics sobre la situació econòmica-financera de l’empresa.
  • Cumpliment de totes les obligacions fiscals del contribuent.
  • Assessorament del règim fiscal mès adient per als nostres clients.
  • Representació davant de les Administracions per poder atendre a requeriments, inspeccions,…
  • Estudi sobre la forma jurídica a adoptar.
  • Confecció i legalització dels llibres oficials.
  • Dipòsit Comptes Anuals al Registre Mercantil.
  • Tancament de la comptabilitat optimitzant els beneficis fiscals.